Basic Safeguarding Information - Ukrainian Translations

GENERAL SPORTS INFORMATION RELATING DIRECTLY TO IRELAND

ЗАГАЛЬНА СПОРТИВНА ІНФОРМАЦІЯ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ІРЛАНДІЇ

EVERY CLUB HAS A CLUB CHILDRENS OFFICER (CCO) AND DESIGNATED LIAISON PERSON (DLP)

У КОЖНОМУ КЛУБІ Є СЛУЖБОВЕЦЬ КЛУБУ У СПРАВАХ ДІТЕЙ (СКСД) І ПРИЗНАЧЕНА КОНТАКТНА ОСОБА (ПКО)

RESPONSIBILITIES OF SPORTING BODIES

ОБОВ’ЯЗКИ СПОРТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ